Özgür Hukuk Bürosu

Deneyimli ve Uzman Avukatlarımız Her Zaman Yanınızda...

Müvekillerimiz için Hukuk Danışmanlığı

Deneyimli ve Uzman Kadro

Tüm davalarımızda süreci deneyimli ekibimiz ile etkin olarak takip etmekteyiz.

Gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku, icra hukuku, iş hukuku, sözleşme hukuku, medeni hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, şirketler için hukuk danışmanlığı ve konkordato alanlarında yüksek kalitede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.  Öncelikli olarak müvekkilimizin hukuki riskleri analiz edilerek koruyucu avukatlık hizmeti sağlanır. Daha sonra da çözüme yönelik etkin ve titiz hukuki takip ile müvekkillerimize zaman ve para tasarrufu sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Aile hukuku; evlenme ve nişanlanma, bu iki yapının oluşum şartları, sonuçları,

Gayrimenkul Hukuku

Her türlü taşınmaz yani gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu

Fikri Mükiyet Hukuku

“Fikri Mülkiyet Hukuku”, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir

Şirketler Hukuku

Ticari faaliyette bulunma imkanına sahip olan ve her biri ayrı bir

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı

Konkordato

Basit tabirle iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir

Bize Yazın...

Bize bu form üzerinden başvurabilir yada (0212) 418 03 00 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat ve İçtihatlar

Konkordato Komiserinin Niteliklerine...

Konkordato Nedir

Law, Justice

Velayet Nedir

Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi

Oca, 162019

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna

Devamı...
Eyl, 132018

Konkordato Nedir

Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir. Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Konkordato müessesesi 2004

Devamı...
Eyl, 132018

Velayet Nedir

Velayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi için , ihtiyaç.larının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi gerekir. Yetişkin olmayan çocukların velayeti anne babaya aittir. Yasal bir neden olmadıkçada velayet anne babadan alınmaz. Anne babanın evlilikleri sürdüğü müddetçe velayet anne babanın ikisine aittir.

Devamı...
Eyl, 132018

Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi

Bu rehber, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber, bu rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir. 1.Hukuki temel: 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde

Devamı...

Deneyimli Avukatlarımız Hukuk Davalarınızda Size En Çözümü Sunmaktadır

Konusunda yetkin ekibimiz davaları yakından takip eder ve titiz çalışma ile en iyi sonuca ulaşır. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

İletişim

(0212) 418 03 00

ozguroz@istanbulbarosu.org.tr

Makaleler